Polityka Prywatności

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest TORIN Gruszczyński & Sławińska Spółka Jawna z siedzibą w Koszalinie    przy ul. Szczecińskiej 8-10/30A, 75-135, NIP: 6692547107, REGON: 380359502 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy telefonu pod numerem 94 710 01 10, listownie i osobiście pod adresem ul. Szczecińska 8-10/30A, 75-135 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje na adres biuro@localhost
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowywania ofert handlowych związanych z profilem Państwa działalności.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na kompleksowej obsłudze podmiotów zewnętrznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ofertowania profilu Państwa działalności.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.